TANKE OCH KÄNSLA - TOK   STYRELSE, KONTAKTPERSONER, ADRESSER 

Ordföranden väljs av Förbundsrådsmötet med en mandatperiod på tre år. Övriga styrelseledamöter kallas av Förbundsordföranden. Den nuvarande styrelsens mandat gäller från och med förbundsrådsmötet 2018.
Styrelsen
består av fyra ledamöter:

Förbundsordförande:

Benkt Engquist (folkbildare, konstvetare, konstkritiker, skriftställare)

Övre Västersjövägen 424,  266 97 Hjärnarp 

Tel 0431-45 51 32        Mobil: 070 670 6753

Fax 0431-45 51 56     E-post: benkt.engquist@gmail.com  

 

Ställföreträdande förbundskassör sedan Bo Thylander avsagt sig kassöruppdraget år 2019 är Barbro Eriksson, Harplinge.

 

  

Förbundssekreterare:

Bertil Burström  (ingenjör, uppfinnare, skulptör, civil rättsvårdare

Össjö-Boarpsvägen 80,  266 91 Össjö 

Tel 070-58 33 282  

E-post: bertil@srsf.se      Hemsida: bertilsuppslag.eu

 

Vikarierande Förbundskassör:

Barbro Ericsson
  (f d studieorganisatör) 

Ekebergsvägen 7 E

310 40 Harplinge

Tel 035-500 37

E-post:
3550037@gmail.com   

 

Eiler Jansson   (bibliotekarie)

Perstorp, 312 94 Laholm

Tel 0430-611 04 (bostad), 035-17 98 60 (arb)   Mobil: 070- 600 16 88

E-post: eiler.jansson@regionhalland.se

 


Adress:

Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Övre Västersjövägen 424

266 97 HJÄRNARP

Telefon: 0431-45 51 32                  
 Mobil: 070 670 6753

Fax: 0431-45 51 56

E-post:
benkt.engquist@gmail.com

Webbplats:  www.tankeochkansla.se

Organisationsnummer: 845001-3530      Bankgiro: 779-5305

 


 Åter till sidans topp

Webbmaster Uppdaterad: 2020-06-30

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer