TANKE OCH KÄNSLA - TOK        KURSER  (Pågående och planerade)

OBS att vissa arrangemang redan kan vara genomförda den senaste tiden. Kvarstår upplysningsvis.

 

Se även under KALENDARIUM respektive STUDIERESOR!
 

Kurser i TOK har arrangerats på följande orter:

Halmstad, Laholm, Ängelholm, Klippan, Malmö och Skanör.

Kursledare: Benkt Engquist

Kurserna har genomförts i samarbete med studieförbunden Vuxenskolan och Medborgarskolan och omfattar 12 alternativt 10 x 3 tim. per termin.

_______________________

Måleriets historia i Europa  1200-2000

Kurserna i Måleriets historia har på sina håll pågått sedan hösten 1989 och avser att vara en djupgående inventering av Europas måleri under åtta århundraden. Under de 15 år som kurserna hittills pågått har ca 2000 målare presenterats och drygt 30 000 diabilder visats över enskilda konstverk. Till kurserna hör en omfattande konstnärsförteckning med biografiska uppgifter som fram till i dag utgör 1200 sidor. Kurserna löper kronologiskt från land till land. Då dessa har startat vid olika tidpunkter på skilda orter kan kursinnehållet växla från plats till plats. Antalet kursdeltagare uppgår till runt 200 st.

___________________________

Läsåret 2004 inleddes kursen om Rysslands måleri - Från Peter den Store till Josef den Grymme -
Kursen hålls i Malmö och Ängelholm. En kurs som under ca 3 terminer avhandlar det ryska måleriet från 1700-talets början till Stalins död 1953.

_____________________________

Kursen  Det svenska måleriets historia från Ehrenstrahl till våra dagar hålls på samtliga kursorter.

 


 Åter till sidans topp

© webbmaster, 2020-06-21

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer och bildskärmsupplösning 1280x800