TANKE OCH KÄNSLA - TOK     UTGIVNA GRAFISKA BLAD

 

ARS LONGA - VITA BREVIS   (Fritt översatt: "Konsten består, livet förgår")

Litografiutgivning
av Benkt Engquist, 2004

Alltsedan 1977 ger TOK ut litografier som medlemsgåva till sina medlemmar, alla tryckta av Birger Hammarstedt, välkänd litograf och lärare. 1971 blev Birger lärare vid Östra Grevie folkhögskolas Estetiska linje i litografiteknik, en utbildning som den gången endast fanns vid konsthögskolan. Då Forum Grafikskola anslöts till Östra Grevie återfann Birger sin gamle vän Bertil Lundberg som lärare i etsning vid skolan. Två decennier tidigare hade Birger arbetat tillsammans med Imaginistgruppen i Malmö, tryckt deras litografier men också deras tidning Salamander. Under dessa år för snart ett halvt sekel sedan ägde ett livligt internationellt samarbete rum med målare från skilda länder vilka anlitade Birger som litograf. Sådana i dag berömda namn som Corneille, Lamm, Götz, Arman m.fl. förekom med originallitografier i Salamander, tryckta av Birger under anspråkslösa former. Tidningen nådde en så exklusiv karaktär att Sverige var för litet och efter tre nummer lades Salamander ned. Under tiden hann emellertid en annan Malmöbo, Max Walther Svanberg bli nog så berömd, inte minst genom sina litografier. Till denna grupp hörde Karl-Otto Hulthén och Anders Österlin. Men detta är idag ett stycke svensk konsthistoria.

Då TOK bildades 1974 var Birger en av förespråkarna för utgivning av en medlemskrift och en årlig litografiutgåva. Och så har även skett sedan dess. Ord och Bild har som ett oskiljbart tvillingpar följts åt genom åren och nu är vi i skrivande stund framme vid litografi nr. 28 (år 2004).

TOK är ingen förening för billig lågprisgrafik. Vårt syfte är inte heller att erbjuda s.k. stora namn för en ringa peng, vi är inte ett affärsdrivande grafiskt förlag, vi är ingen konsthandel. Och var finns för övrigt den person som tror sig kunna köpa verk av berömda målare för några hundralappar? Nej, vårt syfte har varit att dels vidga intresset för en enastående konstart, som har resurser att nå ut till gemene man, dels understödja konstnärer, unga såväl som gamla, professionella såväl som amatörer, med utgivning av bilder som har en personlig karaktär. Vi önskar att våra bilder skall diskuteras i familjekretsen och väcka frågor inte minst då det gäller det tekniska utförandet, vilket är en konstart i sig.

Åren 1977-2011 gav TOK ut sammanlagt 35 litografier som gratis konstbilaga. Denna utgivning har nu upphört men ersatts av konstbilagor av annat slag. Nästa konstbilaga är en repro-croquis av Tryggve Emond. Det är fortfarande möjligt att rekvirera tidigare utgivna litografier/konstbilagor till ett pris av 300:- per styck.


Något om litografiteknik

Litografi är ett plantrycksförfarande och bilden tecknas på sten, kornerad aluminiumplåt eller film. Teckningen sker med litografiska pennor eller tusch i svart och denna färg ersättes sedan med tryckfärg. För varje grundfärg som ingår i bilden måste finnas ett separat underlag, således sten, plåt eller film. Dessa kan uppgå till ett tiotal eller flera. Oftast rör det sig emellertid om 4 - 6 st. Varje färg påförs i en separat tryckning och den färgblandning som då uppstår kallas additiv. Konstnären måste i detalj veta vilka färger som skall bygga upp slutfärgen. Numrering av litografier är en gammal kvarleva som saknar konstnärligt motiv, eftersom alla litografier måste ha samma kvalitet - den bästa möjliga. Upplagans storlek är således likgiltig såvida inte det rör sig om eftertraktade världsnamn som Chagall, Miro och Dali, vilkas verk å andra sidan inte alltid härrör ur egen fatabur. Hellre en äkta TOK än en falsk Dali!

_________________________     


Utgivna grafiska blad under åren:

 

1977 
Kenneth Nilsson 
(personpresentation)


 


1978
Lisbeth Bengtsson
(personpresentation) 

1979
Anne Håkansson
(personpresentation)

 


1980
Marcio Altemani
(personpresentation)


 

1981
Jana Miller
(personpresentation)

 


1982
José Liard
(personpresentation)


 


1983
Görel Andersdotter-Lill

(personpresentation)


 

1984
Ingegerd Bergsten
(personpresentation)

 


1985
Gulli Johansson
(personpresentation)


 

1986
Rune Kniberg-Svanåsen
(personpresentation)

 


1987
Bernt Rafael Sundberg
(personpresentation)


 

1988
Lage Peron
(personpresentation)

 


1989
Mats Jungå
 


 

1990
Sergio Fuentes

(personpresentation)

 

1991
Eva Anderberg
(personpresentation)

 


1992
Margit Wener-Müller
(personpresentation)


 

1993
Tadeusz Filipek
(personpresentation)

 


1994
Fredrik Widén
(personpresentation)


 

1995
Sonja EM Andersson

(personpresentation)

 


1996
Uno Hernrup
(personpresentation)


 

1997
Lisbet Enbjerde
(personpresentation)

 


1998
Birger Hammarstedt
(personpresentation)


 

1999
Rolf Engfeldt
(personpresentation)

 

2000
Birgitta Niléhn
(personpresentation)


 

2001
Gunilla Westerståhl
(personpresentation)

 

2002
Lars Hilford
(personpresentation)


 

2003
Margit Krenzisky
(personpresentation)

 

2004
Christina Hedar
(personpresentation)


 

2005
Susanne Jardeback

(personpresentation)

 

 

2006
Bengt Wallberg

(personpresentation)

 

 

2007
Maimo Widesjö

(personpresentation)

 

 

2008
Elsebeth Malmsten
(personpresentation)

 

 

 

 

 

 

 

2009
Karin Arvidsson
(personpresentation)

 

2010
Åke Gillgren
(personpresentation)

 
2011
Birger Hammarstedt
(personpresentation)
 
 

Startsida

Kalendarium

Kurser

Studieresor

Skrifter, Historik

Styrelse/Adresser

Stadgar/Manifest/Protokoll

Grafiska blad

Årsskrifter

Medlemsvillkor

Kontakta oss

Länkar


Webbsidan optimerad för Internet Explorer och skärmupplösning 1280x800
ll sidans
Webbsajten introducerad på Internet 11 november 2005
t© webbdesigner, 2020-06-21