TANKE OCH KÄNSLA - TOK    

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Medlemskap:

Anmälan om medlemskap görs till sekretariatet. Årsavgiften är 150:-. För varje familjemedlem betalas ytterligare 40:-. Ungdom under 20 år betalar 40:-.

Bli medlem genom att sätta in avgiften på vårt Bankgiro 779-5305 eller anmäl dig elektroniskt genom att fylla i och e-posta anmälningsblanketten under fliken "Kontakta oss"

Åren 1977-2011 gav TOK ut sammanlagt 35 litografier som gratis konstbilaga. Denna utgivning har nu upphört och ersatts av konstbilagor av annat slag. Det är fortfarande möjligt att rekvirera tidigare utgivna litografier/ konstbilagor till ett pris av 300:- per styck.

TOK:s årsskrift utkommer ej längre. Konstbilagan skickas ut per post november-december varje år.


 


 Åter till sidans topp

© webbmaster, 2020-06-21 /Bertil Burström

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer