TANKE OCH KÄNSLA - TOK   

ÅRSSKRIFTER

TOK's Årsböcker/tidskrifter har givits ut varje år sedan 1976, varav 22 stycken var inbundna årsböcker (1976-1997).

ISSN 0349-2168   Ansvarig utgivare: Benkt Engquist, Hjärnarp

Se  exempel TOK:s Årsskrift årgång 35, 2010 sid 1-3 av 36.

Årssomskriften 2006 har distribuerats till medlemmarna, men finns även att hämta på hemsidan i pdf-format (klicka på den understrukna texten i blått). Årsskriften 2007 finns här i pdf-format. Läs TOKerier 2009.

Förteckning över samtliga medarbetare under åren 1976 - 2004:

Namn Titel Rubrik År
Adamsson, Evert Redaktör Om konsten att krångla till det 1999
Ahlner-Malmström, Elisabeth Konstnär, Fil.dr Bild och omvärld 1993
Ahlsén, Lena Konstnär Konstnärliga tekniker 1985
Aldsjö, Matti Konst.stud. Illustrationer 1976
Altemani, Marcio Konst.stud. Towards clarity 1981
Alveng, Dag Fotograf, Oslo Konstbilder 1987
Anderberg, Eva Konstnär Konstbilder 1992
Andersson, Anna-Lisa Konst.stud. Omslagsbild 1976
Andersson, Ingeborg Konstnär "Bikuporna" 1988
Andersson, Märta Konst.stud. Dikt och bild 1976
Andersson, Per-Olow Fotograf Bilder 1986
Andersson, Pia Konst.stud. Möt mej på halva vägen 1982
Andersson, Sonja Konstnär Vinteräpple 1997
Andreasson, Roland Journalist, författare Smocka eller smekning 2002
    Resa i nedlagt land 2003
    Samhällskritiker med smittande språkglädje 2003
Ankarcrona, Keiko Översättare Manifestet på japanska 1986
Arle, Asmund Professor Bror Marklund in memoriam 1979
Arnesson, Peter Konst.stud. Konstbilder 1977
Arte, Barbro Poet Dikter 1982,1986, 1992
Bager, Anna-Lena Poet Dikter 1979, 1983, 1984
      1991, 1992, 1998
Beckman, Monica Gymn.konsulent Dikter 1985, 1986, 1990
Bengtsson, Allan Poet Dikter 1984
Bengtsson, Assar Mästerspelman Låtar 1988
Benktson, Benkt-Erik Professor Poesi och Tanke 1986
    Livets bok och bokstävernas ..... 1987
Bergendal, Gunnar Professor En hel högskola? 1979
    La Raison et l'amour 1983
    Vad nu kultur är 1987
    Skolan - en kulturfara 1991
    Undervisning som praktisk humanism 1995
Berggren, Bengt Arkitekt SAR Ö. Grevie Folkhögskola 1982
    Arkitektutbildning 1983
Berglund, Ulf Ingenjör Bilen i konsten 1998
    Båten i konsten 2002
Bing, Hans Poet Dikter 1987, 1988
Bjarnasson, Olafur Konst.stud. Foto 1983
Bjurström, Carl-Gustaf Fil.dr. Paris Översättning av Jean Perrin 1981
Björklund, Karin Konstnär Dikt 1978
Björnberg, Kerstin   Utfärd till Fyn 1998
Braathen Dahr, Eva Journalist, Oslo Fruen fra Bergen 1986
Bramstång, Mats Förf., lektor Bakgrunden 1976
    Innan vinden vänt 1977
    Konstnären och badet 1983
    Längs Loire 1984
    Diktaren-Mammon-Bedragaren 1988
Bratt, Bengt Universitetslektor Mod att tala 1989
Broby-Johansen, Rudolf Förf., Köpenhamn Dikt 1976
Brolin, John Konst.stud Illa allvarliga tankar.... 1992
Brusewitz-Hansson, Anita Skulptris Form och melodi 1991, 2000
Bry, Knut Fotograf, Paris Foto 1984, 1985, 1989
Burström, Bertil Innovatör Uppfinnaren som kulturarbetare 2007
Casta, Edviane Konstnär Tulpaner 1997
Collberg, Sven Poet, adjunkt Dikt 1981
Cullberg, Johan Psykiater Bödeln inom mig 1990
Digerfeldt, Gunvor Fil.dr Dansen som estetisk fostran 1984
    Kulturpolitiken 1985
    Trettonde intern. balettfestivalen 1989
    Möte med en fransk filosof 1994
    På väg till Provence 1995
    Lyon-Marseille 1996
    Solens rike 1997
    Provence - solens rike 2000
    Natten och dagens drömmar 2003
Digman, Greta Konstnär Minnesbilder 1983
Druid-Glentow, Birgit Högskoleadjunkt Tanke och Känsla manifest. sig i leken 1993
Ehrefelt, Kurt Konstnär Galapagos - paradisisk urtid 1989
    Tankar i Trägud 1995
Ejwertz, Arne Folkskollärare Allmogemålaren i södra Halland 1983
Ekarv, Margareta Författare En förutsättning var .... 1991
Elfström, Per Konstnär, poet Dikter 1978-1987, 1994
Emond, Tryggve Poet, fil.dr Vanföreställningar om konst 1976
    Dikter och teckningar 1977
    Samtal med makthavare 1978
    Om livet i allmänhet ..... 1979
    Lunda-Kåloristen 1980
    Konst i sig eller konst för dig 1981
    Varför vackert? 1982
    Värdesatser i teori och praktik 1983
    Essäer 1984
    Den ständiga utmaningen 1985
    Till svar för bladtjuvar 1986
    Oscar Wilde 1987
    Funderingar kring "Det Eviga" 1988
    Barnet som försvann 1989
    Om gallerikonst, hötorgskonst ..... 1990
    Dikter 1991-1996
    Vad är konst? 1997
    En snilleblixt för c:a 25.000 år sedan 1998
    Fragment av en världs uppfattning 1998
    Den blinda nödvändighetens värld 1999
    Ur filosofiens historia 1998-2001
    Om Platon och hans samtida 2000
    Aristoteles - en hängiven kunskapssökare 2001
    Två vägar att välja mellan 2001
    René Descartes 2003
    En man som slipade linser 2004
Emond, Vibeke Översättare Italo Calvino 1988
Engfelt, Rolf Konstnär Årets litografi 1999
Engquist, Benkt Konstpedagog Land i sikte 1976, 2000
    Den skapande människan 1977
    Insikt och handling 1978
    Tanke och Känsla 1979
    Makten och (H)ärligheten 1980
    Tanke och Känsla 1981
    Utopier och verklighet 1982
    Tillbaka till - människan 1983
    Det vekas värde 1984
    Det var år 1975 1985
    Vägar till kunskap - funderingar ... 1986
    Känt och okänt - en kort berättelse .. 1987
    Vänskapens lov 1988
    Spritlampan 1989
    Vincent van Gogh i Auvers-sur-Oise ... 1990
    Estetiska linjen 1991
    Sveriges Mourlot - ett vänporträtt 1991
    Sergio Fuentes och hans hemliga tecken 1991
    Den nya humanismen 1992
    Rötter 1993
    Känslans tid och tankens 1994
    Estetiska manifestet - 25 år 1995
    Förord 1996
    Förord 1997
    Samtal kring bilder 1997
    En ny humanism ... 1998
    Eugène Delacroix - i livets vår 1998
    Vårt behov av känsla 1998
    TOK 25 år 1999
    Minnenas afton 2000
    Missa helst inte 2000
    Paradisets portar 2001
    Birger Hammarstedt 80 år 2001
    Odla din trädgård 2001
    Den nya humanismen 2002
    Utopi och verklighet 2002
    Avant et Après - före och efteråt 2003
    Adolf Hölzel 150 år 2003
    Några ord om TOK:s preexistens 1960-1974, 2004
Enlund, Ann-Lis Läkare, grafiker Bild 1988
Erberth Bodil Fil.lic. Människor som jag mött 2002
    Brukssamhällets överlevnadsstrategi 2003
    Bali 2003
    Intervju med en sökare 2004
    Malmö TOK:s Berlinresa 2004
Erberth, Bodil o Persson, Ingegerd   Intervju med Birger Hammarstedt 2002
Erko, Rinaldo Föreläsare Honi soit qui mal y pense 1980
    Förnyelsens vind 1982
Eswaldsson, Hanna Tonsättare Haldo Östlund 1985
Fahlgren, Bengt Skriftställare Dikt 1981
Faxe, Jörgen Direktör Foto 1979-1981
Ferner, Lise Dansös, Oslo På bild 1985
Folkers, Solveig Lågstadielärare Dikter 1993, 1994, 1997
      1998, 2001, 2002
Fryding, Bengt Lektor Musikdekret och musikupplevelse 1982
    Om musikupplevelse 1983
    Om punktmusik 1984
    Den meningslösa meningen 2000
Fuentes, Sergio Konstnär Omslagsbild 1991
Fältman, Ellen Konstpedagog Upplev och skapa 1983
Fältman, Karin Konst. stud Bild 1977
Gabé, Bernard Filosof På bild 1994
Gaudin, Nestor Sociolog Anteckn. över ett land och en kris 1981
Glentow, Gert Poet Dikter 1979,
      1982-1985,
      1987, 1991-1995
      1997, 1998
       2001, 2004
Gotfridson, Harriet Prefekt SIA-skolan - Skapande i allt 1977
Gottfries, Ingrid Psykiater Den nya humanismen och psykiatrin 1993
Gustafsson, Peik Läkare Rationellt tänkande, några reflexioner 1987
    Vägen till Livets träd 1988
    Förhållandet mellan kropp och själ 1989
Gustafsson, Stefan Konstnär Teckningar 2003
Gustavsson, Sylvia Konstnär Varför målar jag? 1997
Haleby, Eric Organist Funderingar på en orgelpall 1979
Hammar, Bibbi Fotograf Foton 1982
Hansen, Mats Konst.stud. Bilder 1977
Hansson, Christer Sociolog Kreativitet och samhällsarbete 1980
Hansson, Per-Anders Biofysiker, Sheffield Mänskliga attityder till naturen 1988
Hedar, Christina Kyrkoherde em. En extra krydda i livet 2004
Hedin, Lars Professor Naturvetenskap och samhälle 1988
Helin, Per Konst.stud Bilder 1979
Hellberg, Inger Journalist Min man deckarförfattaren 2002
Hennum, Gerd Författare, Oslo Dukketeater, Tegnetimen 1983
    Nattbilder. Om å stå "naken" 1984
    "Paganini" - bilder av W. Mikkelsen 1985
    Gustaf Vigeland på "Breime", m.fl. 1986
    Dag Alveng og hans fotokonst 1987
    Norges störste mesen 1988
    Taxi till Marne 1989
Hennum, Sigurd Chefredaktör Foto 1986
Hernrup, Maj-Britt Konstnär På gren 1997
Hernrup, Uno Konstnär Glänta 1997
Herric, Christopher Kyrkomusiker, London Porträtt 1981
Hesselgren, Sven Professor Arkitektur för människor 1985
    Kåserier 1986
    Start and development ..... 1988
    HUMANIORA - vad är det? 1990
    Religion är en intuitiv arketyp 1991
    De tre rivaliserande brödrareligionerna 1992
Hilford, Lars Konstnär Kväll vid havet 1997
    Lars Hilford har ordet 2002
Holgersson, Kåre Konst.stud Bilden - samhället 1976
Huldén, Lars Fil. dr., Helsingfors Ur Kalevala 2000
Huldén, Mats Översättare, Helsingfors Ur Kalevala   2000
Hultberg, Sven Notsättare Sonetter 1980
Höglund, Svea Konstnär Dikt 1978
Hörnlund-Lundin, Lena Fil.kand Översättning av N Gaudins artikel 1981
Ilhage, Bertil Konstruktör Än Zen då? 1984
    Hopp hos hopi 1985
    Vallfärd till Walden 1986
Isaksson, Rolf Konst.stud Bild 1976
Isendahl, Ingrid Konstnär Kvinnors möte 1997
Ivarsson, Ragnar F d varuhuschef Huset Medici - ett köpmanshus 1985
Jacobsson, Christina Lågstadielärare Barnkultur i Kristianstad 1989
Jánnesson, Ján Fotograf Foto 1985
Jonasson, Pelle Konst.stud Bilder 1979
Jönsson, Arne Konsult Apropos skulpturer 1979
Jönsson, Åke Skulptör Idéer i mina skulpturer 1978
Kaij, Frieda Konstpedagog Projektet barn och bild 1989
Kallos, Lisa Fotograf Foto 2003
Karlman, Eva Förskollärare En lysande pärla i Söderhavet ..... 1988
    Seychellerna ..... 1991
Karlzon, Rune Skulptör Stort och smått 1979
Kiefer, René Professor Religion på Jesu tid ..... 1990
    Identitet och gemenskap 1991
    Myter, bilder och symboler i bibeln 1994
    Bild och verklighet 1997
Kjellman, Bengt Folkhögskollärare Tre byar i Bihar 1980
Kläpp, Mats Konst.stud Bild 1976
Krantz, Lotta Konstnär Brev från Schweiz 1986
    Lésav - en ytterst kort ramberättelse 1989
Krenzisky, Margit Fil.lic, poet Några intryck från Kina 1990
    Mexiko 1991
    Dikter 1992-1994,
      1996-2001, 2002
    Tiden som flyger snabbt förbi 2003
Kullberg, Stig Konstnär Bild 1982
Kullenberg, Boel Konstnär Ur-Modern 1997
Lagercrantz, Lotta Konst.stud Bilder 1984
Lagerroth, Erland Docent Gunnar Ekelöf som koltrast 1985
    Humanistisk forskning som vertikalrörelse 1986
    Forskaren och hennes/hans känslor 1987
    Humaniora och Naturvetenskap 1988
    Det stora växelspelet 1989
    Tid, medvetande och jagidentiteten 1990
    Vetenskap - Vad är det? 1991
    Livet som växande - och världen 1992
    Om Richard Matz 1993
    Frihet och ofrihet i världen 1994
    Skapande mysterium 1995
    Det förlorade paradiset 1996
    I hjärnan finns människan 1997
    Från "De två kulturerna" 1998
    Skolimowski om delaktighetens univ. 1998
    Dialog med Georg Klein 1999
    Att integrera vetenskap och religion 2001
    En teori för allt 2001
    Vad är det för värld vi lever i? 2002
    Passioner i västerländskt tänkande 2002
    Vetenskap mellan tro och vetande 2003
Larsson, Inga Pedagog Dikt 1983
Larsson, Lars Bertil LRF-konsult Ysby kyrka och kyrkvägen 2002
Larsson, S Anders Kirurg Möte med Bengt Olson 2004
Larsson-Strömberg, Gunnel   Gogol och de döda själarna 2002
    En vårsonett 2003
Leonhardt, Eva Skådespelerska Dikter 1993, 1994
Liard, José Konstnär Bilder 1981, 1982,
      1983, 1984
Lind, Cecilia Musikdirektör Talks to Christopher Herric 1981
    "Ge mig en dag" i Röschenz 1998
    Claude Debussy 2000
    Stillhet och atmosfär på klostret i Taizé 2001
Lindberg, Ingmar Poet, glaskonstnär Dikter 1987
Lindblad, Börje Direktör Från Mondegos ängder till Söderslätt 1984
    Vid Långebrogatan 1985
    Azorerna 1986
Lindborg, Rolf Professor Känslor och förnuft enl. Sigmund Freud 1990
Linders, Jan Författare Läs, min son! 1987
Lindström, Hjalmar F.d. Kanslichef Symposium 1985
    Gråsuggans vardag 1988
    Bjärebygden 1989
Lindström, Tia Poet Dikter 1983
Lindström, Vanja Keramiker Dikt 1981
Loftäng, Birgitta Fil.kand. Barcelona, Barcelona 2001
    Tankar Om konst och minnesbilder 2002
    Den bortglömda västgötamålarinnan 2003
    TOK i Andalusien 2003
    Återupptäckt efter 50 år 2004
Lundbohm-Reutersvärd, Britt Konstnär Hänförd och arg i Lund under tio år 1978
Lyberg, Folke   Dikter 2003
Lyngemark, Anita Lågstadielärare Att lära genom konsten 1989
Lähdesmäki, Oili Fotograf, Helsingfors Foto 1982
Löfström, Thomas Författare Minnet av en by 1978
Malmqvist, Ingrid Konstnär Bild 1976
Martinsen, Tom Fotograf, Oslo Foto 1983, 1984
Matz, Hjördis Fil.mag Richardtiden 1993
Matz, Richard Författare Det goda samhället 1987
    Konst och Intensitet 1988
    Människans fostran till att rädda 1989
    Vad skall konsten vara bra för? 1991
    Hur kan någonting vara befogat? 1992
Medina, Carlos Journalist Översättning 1985
Meirama, Claudia Arkitekt Bild 1982
Menander, Anna-Lisa Textilkonstnär Att väva - ett sätt att leva 1980
Mikkelsen, William Fotograf, Oslo Foto 1985
Miller, Jana Konst.stud Bild 1981
Mjöbring, Gull Socionom, författare Keramik från Laholm 1993
    Litauen 1998
    Tankar kring en bild 1998
    Varför besöka Colmar? 2000
    Sofonisba Anguissola 2001
    Artemisia Gentileschi 2002
    Judith Leyster 2002
    Louise Moillon 2003
    Erinringar 2003
    Rosalba Carriera 2003
    Ursäkta Lavinia Fontana 2003
    Mary Beale 2004
Mjöbring, Jakob Journalist Konstvägen 1999
    Ur romanen "Den blå säsongen" 1999
    Färgfabriken - en färgstark femåring 2000
    Tryckfelsnisse i Färgfabriken 2000
    Konstigheter och barnsligheter 2002
Moggach, Devorah Författare Ur romanen Tulpanfeber 2001
Molin, Nina Ragnhil Poet Dikter 1984, 1993
Mårtensson, Jan Författare Ur romanen "Förväntan" 1987
    Visor 1988
Mällberg, Gunnar Fil.mag Symbolism, känslodeflation ..... 1978
Möller, Nils Konstnär Från min horisont 1992
Natusch, Wolfgang Konstnär Den andliga lågkonjunkturen 1983
Nelson, Cecilia Konsthallsintendent Barn i konsthall 1989
Niléhn, Birgitta Läkare, konstnär Ars longa - vita brevis 2000
Nilsson, Lars G Fotograf Foto 1983
Nilsson, Gunnar Skulptör, Paris Minnen från femtio Parisår 1980
Nilsson, Kenneth Konst.stud Bilder 1977, 1978
Nilsson, Lisbeth Sjuksköterska Att förstå med hjärtat 1991
Nilsson, Rolf Fotograf Foto 1982
Norberg, Astrid Professor Konst i omvårdnad 1987
Nordahl, Per Fotograf Foto 1985
Nordin, Sam Folkhögskollärare Japan - om form och innehåll 1996
Nylander, Lars Fil.kand Dikt 1976
Olafsson, Bjarni Lektor, Reykjavik Brev från Island 1983
Olsson, Karl Erik Bonde, politiker, poet Dikt 1982
Olsson, Kristina Konstnär Axplock ur min dagbok 1986
Oravsky, Vladimir Regissör Gökboet - en filmanalys 1979
    En uppbygglig historia 1980
Orheden, Kim Fotograf Foto 1983, 1984, 1986
Osouf, Jean Skulptör, Paris Bild 1981
Perlenheim, Lennart Fotograf Foto 1985
Perrin, Jean Författare, Paris Skulptören Jean Osouf 1981
Persson, Lilianne Keramiker Dikt 1991
Persson, Sven Ingenjör Idoldyrkan och förfall 1994
Persson, Ingegerd Förlagsredaktör Donau - kulturfloden 1998
    Människor jag mött 2002
Pertoft, Curt o Maj-Britt   Island och Grönland - minnesanteckningar 1992
    Sidenvägen 1996
Pettersson, Bengt Poet Dikter 1980
Pontén, Gunilla Modedesigner Reflexioner om kläders påverkan 1978
Påhle, Anna-Cajsa Konstvetare Två västtyska konstmuséer 1987, 2003
Påhle, Klas Distriktsveterinär Foto 1987, 2001,
      2002, 2003
Qwarfordt, Gösta Poet Dikter 1981, 1984
    Haldo Östlund 1985
    Dikter 1986, 1987
    Sång och teater 1987
    Assar Bengtsson - mästerspelman 1988
Rasmusson, Lena Konst.stud Bild 1976
Regnell, Hans Professor Författare och forskare 1978
Rischmann, Karin Konstnär, Paris Marcel Proust et l'image 1984
Rosendal, Björn Överläkare, författare Laholms Teckningsmuseum 1998
Ruark, Margo Dansös, Chicago Högre studier i dans 1600-1850 1985
Rutz, Wolfgang Psykiater Hela människan - en psykiatrisk vinkl. 1990
Röjgård, Katarina Textilkonstnär Farmor - Ett porträtt 1996
Sandström, Sven Professor Identiteter och likheter 1981
Seligman, Eli-Marie Journalist Peggy Guggenheim. Konst var hennes liv 2001
Sellem, Jean Konstnär Vara eller inte vara 1980
Sjöberg, Fredrik   Ny människa på vandring  
    Hemulerna på Listerlandet 2000
Sjödahl, Lars Docent, konstnär Från en främmande strand 1991
    Några sommartimmar 1992
    Dagbok från Robin Hood's Bay 1993
    Människosyn och kunskapssyn 1998
    Människans innersta väsen 2003
Sjövall, Björn Docent, författare Humor och mystik 1988
    Uppbrott - vansinne eller verklighet 1990
    Ordets makt och siffrornas mystik 1991
    Paradigmskifte inom teologin 1992
    Historia som levnadskonst i O. Spenglers verk 1993  
    Västerlandet söker sin identitet 1994
    Från mörker till ljus 1995
Steen, Denis Grafiker Bilder 1987
Stenberg-Borggren, Anna Antikvarie Medeltida kyrkliga textilier 1987
Stenberg, Martin Konst.stud Dikt och bild 1976
    Upplevelser av rummet 1977
Stres, Gunnel Grafiker, bildlärare Mästaren på rue Didot nr 10 1985
Sundberg, Berndt Skulptör Kommentarer till mina skulpturer 1985
    Bild 1991
Svalberg, Gösta Balettchef Svenska balettskolan, vad är det? 1985
Svensson, Ulf Konst.stud Vad är det som händer? 1978
Söderquist, Karl-Gustav Rektor En skola under utveckling 1982
Tellberg, Margita Konstnär Teckning 1984
Tenglo, Sonja Lågstadielärare En riktig konstutställning 1989
Thorén, Ingrid Kulturskribent Dachau - 12-årig konstnärsstad 1996
    Det levande ljuset - över alla gränser 1998
    Prag 1999
    Fantasins mångfacetterade konstnär 2001
Thorén, Stefan Skulptör Tal den 2 oktober 1976
Tornberg, Christina Lågstadielärare High Wich - en engelsk byskola 1987
Tuomikoski, Paula Fil.dr, Kulturråd Estetiska Manifestet - några reflektioner  
  Helsingfors Esteettinnen Manifest - mitä se on? 1982
Törnblom, Sten Konsthistoriker La grande jatte 1982
    Henri Rousseau - en djungelmålare 1983
    På strövtåg med en konstnär 1984
    Nationalromantiska landskap 1985
    Bildhuggaren Liss Eriksson 1986
    En grafiker och hans omvärld 1987
    Nutida måleri i Sovjet 1989
Zandén, Rolf Konstnär Vietnam - ett leende land 1994
Dikter 1996, 1997, 1998
      2000, 2001, 2002
Wallman, Sune Flygkapten, fotograf Foto 1985, 1986
Weimarck, Torsten Fil.dr, konstkritiker Vara eller inte vara? 1980
Wener-Müller, Margit Konstnär Mina fyra liv 1991
Wentz, Valdemar Fotograf Foto 1982-1985, 1987
      1991-1992
Westerståhl, Gunilla Socionom, konstnär Bättre sent än aldrig 2001
Westman, Monica Arbetsterapeut Nya Zeeland 1991
Wiechel, Lennart Docent Det dramatiska kroppsspråket 1986
Wingård-Warnebring, Ebba Konstnär Sista resan till Olga 1997
Åhlander Centenari, Renata Kultursekr Dikter 1983
Åkerlund, Staffan Jur.kand, chefred. Bild 1990
Österholm, Pierre Konst.stud Omslagsbild 1976
       

 


 Åter till sidans topp

© webbmaster 2020-06-21

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer
Webbsajten introducerad på Internet 11 november 2005